Rozwód z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a bez orzekania o winie

małżeństwo trzyma się za ręce

W tym wpisie chciałbym wyjaśnić różnice między rozwodem z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a rozwodem bez orzekania o winie.

Rozpatrując rozwód Gdańsk bez orzekania o winie najważniejsze jest to, że w wyroku rozwodowym nie wskazuje się strony winnej rozpadowi pożycia małżeńskiego. Tak prowadzona sprawa rozwodowa z reguły kończy się szybciej, gdyż w postępowaniu sąd nie ustala, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia.

Trzeba jednak mieć na względzie fakt, że rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony tylko w sytuacji, gdy strony jednomyślnie wyrażają na to zgodę. Warto również pamiętać, że jeżeli małżeństwo ma być rozwiązane bez orzekania o winie małżonka, to nie można dochodzić stwierdzenia jego winy w innym procesie sądowym.

Natomiast, w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, sprawa jest bardziej zawiła, a to z uwagi na fakt, iż sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, którego przedmiotem będzie również ustalenie, która ze stron ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego.

Sąd bada wówczas, co stanowiło przyczynę rozpadu pożycia, czy była to np. zdrada małżeńska, przemoc względem małżonka i wspólnych dzieci, uzależnienie od alkoholu lub innych używek itd. Te sprawy, ze względu na konieczność przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego, trwają dłużej. Jest to jednak niezbędne, aby wydać sprawiedliwy wyrok.

Na koniec należy zwrócić uwagę, iż kwestia ewentualnej winny wpływa na możliwość ubiegania się alimentów od byłego małżonka. O tej kwestii więcej będzie w naszych kolejnych artykułach.