Upadłość konsumencka

Wniosek o umorzenie długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Bardzo często, po tym jak syndyk zakończy swoje podstawowe czynności w postępowaniu upadłościowym tj. ustali i obejmie w zarząd majątek upadłego konsumenta, zlikwiduje ten majątek, a uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika pieniądze rozdzieli między jego wierzycieli, nadal pozostaje część niespłaconych zobowiązań upadłego … Czytaj dalej

Jakie są obowiązki syndyka w upadłości konsumenckiej?

Jednym z punktów postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wyznaczenie z imienia i nazwiska syndyka masy upadłości dłużnika. W jakim celu sąd ustanawia syndyka? Do podstawowych zadań syndyka w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej należy sporządzenie listy wierzytelności (obejmującej uznanych wierzycieli upadłego) … Czytaj dalej

Czy brak majątku uniemożliwia ogłoszenie upadłości?

Podczas udzielania porad prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej często spotykamy się z pytaniem czy brak majątku wpływa negatywnie na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Klienci obawiają, że w sytuacji, gdy nie posiadają pieniędzy, wartościowych rzeczy ruchomych, nieruchomości czy innego majątku, Sąd rozpoznając … Czytaj dalej