Rozwody i radzenie sobie z pozwami

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie rodziców?

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód  sąd rozstrzyga m.in. o kontaktach z dzieckiem, przy czym wydając rozstrzygnięcie uwzględnia pisemne porozumienie małżonków. Małżonkowie mogą jednak nie chcieć zawierać porozumienia pisemnego. Mogą bowiem dojść do … Czytaj dalej

Zdrada jako przyczyna rozwodu

Nie ulega żadnej wątpliwości, że małżonkowie zobowiązani są m.in. do wzajemnego szacunku i wierności. Wynika to wprost z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co jednak w sytuacji, gdy dojdzie do zdrady. Czy sąd zawsze orzeknie wyłączną winę takiej osoby … Czytaj dalej