Rozwody i radzenie sobie z pozwami

Czy przy okazji sprawy rozwodowej sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska, która trwa co do zasady do momentu rozwodu(uprawomocnienia się wyroku rozwodowego). W samym wyroku rozwodowym, jeżeli nie wydłużyłoby to postępowania sąd może orzec również o podziale wspólnego … Czytaj dalej