Pozostałe tematy

Kredyty frankowe

Jak wygląda w praktyce prowadzenie sprawy frankowej?

Niewątpliwie ostatnie głośne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tzw. polskiej sprawie frankowej zwiększyło zainteresowanie ze strony klientów możliwością pozwanego banku w tego typu sprawie. Kredytobiorcy dopytują, jak w praktyce wygląda cała procedura związana z pozwanym banku i czego mogą … Czytaj dalej

Jakie koszty sądowe należy ponieść w tzw. sprawie frankowej?

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu w całości umów dotyczących kredytów, które indeksowane są we frankach szwajcarskich, jeżeli oczywiście umowy te zawierają klauzule niedozwolone (abuzywne). Najczęściej taką … Czytaj dalej

Sąd właściwy do rozpoznania tzw. sprawy frankowej

Jednym z pierwszych pytań, które nasuwa się osobie zamierzającej pozwać bank w sprawie dot. kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim jest pytanie o to, który sąd jest właściwy do złożenia pozwu?   Zacznę może od omówienia kwestii właściwości rzeczowej. W tzw. sprawach frankowych … Czytaj dalej

Warto wiedzieć

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę. Jak ją uzyskać?

Zbliża się sezon wakacyjny, sporo naszych rodaków wyjedzie zapewne odpoczywać za granicę zabierając ze sobą swoje pociechy. No właśnie, ale jak to właściwie jest z tym wyjazdem dziecka za granicę? Zacznę może od przywołania podstawowych przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej, bo … Czytaj dalej

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

W art. 17 Kodeksu pracy ustawodawca wprowadził ogólną zasadę, w myśl której pracodawca ma obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednakże nie w każdym przypadku „ułatwienie” te, wiąże się z koniecznością udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego. Celem udzielenia odpowiedzi na tytułowe … Czytaj dalej
samolot na lotnisku

Hałas z lotniska

  Roszczenie wynikające z hałasu generowanego przez lotnisko w Gdańsku W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi zgłaszania roszczeń wynikających z „hałasu z lotniska w Gdańsku” wyjaśniamy komu przysługuje i w jakim terminie można składać wnioski o odszkodowanie. Spis treści: Do … Czytaj dalej

Wynagrodzenie za pracę płatne w gotówce czy na konto?

Kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę szczegółowo reguluje art. 86 Kodeksu pracy. Wskazuje on między innym, iż zasadą jest wypłata wynagrodzenia w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to … Czytaj dalej

Rozwody i radzenie sobie z pozwami

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

W uproszczeniu orzeczenie przez sąd rozwodu jest możliwe jedynie wówczas, gdy ustali on, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Inaczej jest w przypadku separacji, w tym bowiem wypadku wystarczające jest ustalenie przez sąd, że pożycie małżeńskiego uległo zupełnemu … Czytaj dalej

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie rozwodowej?

Kontynuując niewątpliwie ciekawą tematykę świadków w sprawie rozwodowej, chciałbym zwrócić tym razem uwagę na kwestie możliwości odmowy składania zeznań przez świadka. Zgodnie z ogólnymi przepisami procedury cywilnej, mającymi zastosowanie również do spraw rozwodowych istnieje określona grupa osób, które mają prawo … Czytaj dalej

Upadłość konsumencka

Plan spłaty wierzycieli nawet na 7 lat.

Jak już kilkukrotnie o tym pisałem, od marca przyszłego roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące tzw. upadłość konsumencką. Wiele zmian jest pozytywnych, długo oczekiwanych ale są też zmiany nieco mniej korzystne w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami.  Taką zmianą … Czytaj dalej

Odszkodowania

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, komu przysługuje?

Na początek spieszę z wyjaśnieniami, tytuł niniejszego wpisu nie jest zbyt precyzyjny. Dlaczego? Otóż rodzinie osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, czy w wypadku przy pracy może przysługiwać szereg różnego rodzaju roszczeń. Są to miedzy innymi: odszkodowanie za … Czytaj dalej

Jak „wycenić” śmierć bliskiej osoby? Czyli kilka praktycznych uwag dotyczących ustalania wysokości zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Artykuł 446 § 4 k.c. stanowi podstawę prawną, w oparciu o którą osoba, która straciła w wypadku bliską może domagać się zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od sprawcy. Przywołany przepis brzmi tak: Sąd  może także  przyznać najbliższym  członkom rodziny zmarłego … Czytaj dalej