Czy toczące się postępowania egzekucyjne utrudniają bądź uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Trwające postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez sąd. Pozostaje ono bez większego wpływu na decyzję sądu. Zajęcie przez komornika jakichkolwiek składników majątku konsumenta, również nie ma wpływu na możliwość ogłoszenie upadłości dłużnika.

Z dniem ogłoszenia przez sąd upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta) z mocy prawa ulegają zawieszeniu wszelkie postępowania egzekucyjne prowadzone w stosunku do osoby upadłego.

Komornik nie może po tej dacie kontynuować postępowań egzekucyjnych, jak również wszczynać nowych egzekucji z wniosku wierzyciela upadłego, bowiem postępowanie upadłościowe uzyskuje pierwszeństwo i to w jego ramach wierzyciele mogą ewentualnie dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności.

Z chwilą natomiast uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wszelkie postępowania egzekucyjne zostają umorzone.

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie na czym polega, jakie są warunki czy konsekwencje upadłości, sprawdź obszerny artykuł tutaj: https://kasprzyk-waliszewski.pl/upadlosc-konsumencka/. Dowiesz się również jakie są przepisy i co zrobić w sytuacji, kiedy występuje brak majątku. Bądź na bieżąco w roku 2018.