Przeskocz do treści

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie rozwodowej?

13.05.2019 Sprawy rozwodowe

Kontynuując niewątpliwie ciekawą tematykę świadków w sprawie rozwodowej, chciałbym zwrócić tym razem uwagę na kwestie możliwości odmowy składania zeznań przez świadka.

Zgodnie z ogólnymi przepisami procedury cywilnej, mającymi zastosowanie również do spraw rozwodowych istnieje określona grupa osób, które mają prawo odmówić zeznań, są to m.in. wstępni stron (np. rodzice, dziadkowie), zstępni stron (np. dzieci, wnuki), rodzeństwo stron oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Zatem ogólnie rzecz ujmując są to świadkowie pochodzący z rodziny rozwodzących się małżonków.

Przed przystąpieniem do przesłuchania świadka, po tym jak sąd uzyska od świadka podstawowe informacje o m.in. imieniu, nazwisku, wieku, wykonywanym zawodzie, czy pokrewieństwie bądź spowinowaceniu, z którąś ze stron, sąd pouczy uprawnionego świadka o prawie do odmowy składania zeznań, pytając go czy chce z tego prawa skorzystać czy chce zeznawać. To jest zawsze indywidualna decyzja świadka czy chce zeznawać.

Warto jednak mieć to na uwadze i wcześniej poinformować danego świadka o takiej możliwości. Istotne jest bowiem, żeby nie doszło do sytuacji, w której większość świadków powołanych przez stronę skorzysta z prawa do odmowy składania zeznań, co oczywiście może negatywnie wpłynąć na wynik sprawy rozwodowej z racji tego, że strona nie będzie w stanie udowodnić pewnych, istotnych dla sprawy okoliczności. Pamiętajmy zatem, że po to powołujemy świadków do sprawy, żeby ich zeznaniami coś udowodnić.

 

Radca Prawny Paweł Kasprzyk