Przeskocz do treści
Odszkodowania

Odszkodowania

Jak „wycenić” śmierć bliskiej osoby? Czyli kilka praktycznych uwag dotyczących ustalania wysokości zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

03.06.2019 Odszkodowania

Artykuł 446 § 4 k.c. stanowi podstawę prawną, w oparciu o którą osoba, która straciła w wypadku bliską może domagać się zapłaty zadośćuczynienia za doznaną …

Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek wypadku komunikacyjnego poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała a sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC?

27.05.2019 Odszkodowania

W poprzednich moich wpisach sygnalizowałem już, że w niedalekiej przyszłości napiszę coś więcej na temat Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i sytuacji, w których zobowiązany jest …

Duże zmiany w dostępie do dokumentacji medycznej przez pacjenta i jego bliskich

20.05.2019 Odszkodowania

Z dniem 9 lutego 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone …

Czym się różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

20.05.2019 Odszkodowania

Wielokrotnie w swoich wpisach posługuje się ogólnym określeniem „roszczenia odszkodowawcze”. Pojęcie bardzo szerokie, w istocie rzeczy dotyczące wszelkich roszczeń, jakie przysługują osobie poszkodowanej w związku …

W jakich terminach przedawniają się roszczenia odszkodowawcze?

20.05.2019 Odszkodowania

Zgodnie z ogólną zasadą, roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie …

Jak sprawdzić gdzie sprawca wypadku bądź kolizji drogowej miał wykupioną polisę OC?

20.05.2019 Odszkodowania

Jedną z pierwszych czynności w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku zaistnienia wypadku drogowego bądź kolizji jest zweryfikowanie, czy jego sprawca posiadał aktualną polisę OC. Każdy właściciel …

Jakie dokumenty należy przygotować do prowadzenia sprawy odszkodowawczej?

13.05.2019 Odszkodowania

Poszkodowani, którzy odnieśli obrażenia w różnego rodzaju wypadkach np. komunikacyjnych, czy wypadkach przy pracy często zastanawiają się od czego zacząć prowadzenie sprawy odszkodowawczej? Do kogo skierować …

Odszkodowanie za wypadek na drodze dla rowerów w Gdańsku

01.04.2019 Odszkodowania

Gdańsk uchodzi za miasto, w którym jest największa ilość tzw. ścieżek rowerowych w Polsce. Jak podają media tylko w 2019 r. w Gdańsku przybędzie ok. …

Czy dwuletnie dziecko może świadomie przyczynić się do zaistnienia szkody?

27.11.2018 Odszkodowania

Art. 362 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosowanie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy …

Finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanego przez ubezpieczyciela

22.06.2016 Odszkodowania

Zgodnie z uchwałą siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., (III CZP 63/15) koszty, jakie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym poniósł …