Roszczenie wynikające z hałasu generowanego przez lotnisko w Gdańsku

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi zgłaszania roszczeń wynikających z „hałasu z lotniska w Gdańsku” wyjaśniamy komu przysługuje i w jakim terminie można składać wnioski o odszkodowanie.


Spis treści:

  1. Do kiedy można zgłaszać roszczenia
  2. Podstawa prawna pozwalająca na ubieganie się o odszkodowanie
  3. Komu przysługuje roszczenie
  4. Gdzie składa się wnioski
  5. Pomoc udzielana przez Kasprzyk Waliszewski Kancelaria Radców Prawnych
  6. Akty prawne

samolot na lotnisku

Do kiedy można zgłaszać roszczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze stosownymi roszczeniami można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
Termin składania wniosków upływa w marcu 2018 r.

 

Podstawa prawna pozwalająca na ubieganie się o odszkodowanie

Aktem prawa miejscowego, o którym mówi ww. Ustawa, jest w przypadku lotniska w Gdańsku Uchwała Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Uchwała ta weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a jej ogłoszenie nastąpiło 16 marca 2016 r.

 

Komu przysługuje roszczenie

Przypominamy, że roszczenia odszkodowawcze o których mowa wyżej dotyczą nieruchomości położonych w obszarze stref (A i B) wymienionych w Uchwale. Wykaz działek ewidencyjnych, które w całości lub w części znajdują się na terenie obszaru ograniczonego użytkowania określa załącznik nr 3 do Uchwały.

Umów się na spotkanie

Dowiedz się czy masz szansę uzyskać odszkodowanie

 

Gdzie składa się wnioski

Wnioski o wypłatę odszkodowania kieruje się do spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 

Pomoc udzielana przez Kasprzyk Waliszewski Kancelaria Radców Prawnych

Mając na uwadze ograniczony termin na zgłaszanie roszczeń, jak również konieczność zapewnienia klientom Kancelarii usług prawnych wysokiej jakości, nowe zlecenia dotyczące zgłaszania roszczeń odszkodowanych, w zakresie, o którym mowa wyżej, będziemy przyjmować jedynie do dnia 26 marca 2018 r.

 

Akty prawne:

Ustawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

 

Uchwała: Uchwała Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Link: https://bip.pomorskie.eu/a,54874,w-sprawie-utworzenia-obszaru-ograniczonego-uzytkowania-wokol-portu-lotniczego-im-lecha-walesy-w-gdan.html

 

Pozostałe porady prawne kancelarii:

Dowiedz się wszystkiego odnośnie upadłości konsumenckiej

Wszystko o rozwodach, koszty, alimenty i pozew rozwodowy

Nasza specjalizacja to odzyskiwanie odszkodowań, sprawdź czego możesz żądać