Author Archives: Paweł Kasprzyk

Pozew o rozwód. Co powinien zawierać?

Pozew rozwodowy wszczyna postępowanie w sprawie o rozwód. Jest to kluczowe pismo, które musi spełniać szereg wymogów. Oczywiście nie ma jednego idealnego wzoru takiego pozwu, zawartość bowiem pozwu zależy od indywidualnej sytuacji osoby, która zamierza wszcząć sprawę rozwodową. Są jednak … Czytaj dalej

Rozwód a kredyt hipoteczny. Kto spłaca raty po rozwodzie?

To pytanie bardzo często pojawia się w kontekście spraw rozwodowych.Nie jest bowiem tajemnicą, że duża grupa osób aby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe zaciąga kredyty hipoteczne. Robią tak również małżonkowie, którzy w zdecydowanej większości przypadków wspólnie zaciągają takie wieloletnie zobowiązanie. Gdy … Czytaj dalej

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie rodziców?

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód  sąd rozstrzyga m.in. o kontaktach z dzieckiem, przy czym wydając rozstrzygnięcie uwzględnia pisemne porozumienie małżonków. Małżonkowie mogą jednak nie chcieć zawierać porozumienia pisemnego. Mogą bowiem dojść do … Czytaj dalej

Wniosek o umorzenie długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Bardzo często, po tym jak syndyk zakończy swoje podstawowe czynności w postępowaniu upadłościowym tj. ustali i obejmie w zarząd majątek upadłego konsumenta, zlikwiduje ten majątek, a uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika pieniądze rozdzieli między jego wierzycieli, nadal pozostaje część niespłaconych zobowiązań upadłego … Czytaj dalej

Jakie są obowiązki syndyka w upadłości konsumenckiej?

Jednym z punktów postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wyznaczenie z imienia i nazwiska syndyka masy upadłości dłużnika. W jakim celu sąd ustanawia syndyka? Do podstawowych zadań syndyka w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej należy sporządzenie listy wierzytelności (obejmującej uznanych wierzycieli upadłego) … Czytaj dalej

Czy brak majątku uniemożliwia ogłoszenie upadłości?

Podczas udzielania porad prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej często spotykamy się z pytaniem czy brak majątku wpływa negatywnie na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Klienci obawiają, że w sytuacji, gdy nie posiadają pieniędzy, wartościowych rzeczy ruchomych, nieruchomości czy innego majątku, Sąd rozpoznając … Czytaj dalej