Postępowanie odszkodowawcze

Specjalizujemy się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych, w czym mamy bogate, potwierdzone sukcesami doświadczenie. Osobom poszkodowanym np. w wypadkach drogowych, czy wypadkach przy pracy oraz ich bliskim udzielamy nie tylko pomocy prawnej, ale również szeroko rozumianego wsparcia.

Kancelaria prowadzi sprawy związane ze skutkami:

  • wypadków w ruchu drogowych,
  • katastrof w ruchu kolejowym i innych,
  • wypadków w miejscu pracy,
  • błędów lekarskich

oraz inne związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Występujemy w sprawach o:

  • zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek wypadku, w tym krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot utraconego zarobku,
  • zwrot kosztów opieki nad poszkodowanym,
  • rentę,
  • odszkodowanie za szkodę w pojeździe.

Zakres obsługi prawnej gdańskiej kancelarii obejmuje reprezentację klienta podczas postępowania polubownego (likwidacyjnego) oraz profesjonalne zastępstwo procesowe w ewentualnym postępowaniu sądowym.